Różnica między analizą rynku a badaniem rynku

analiza rynku badanie rynkuAnaliza rynku i badanie rynku - o co w tym chodzi?

Analiza rynku i badania rynku to dwa pojęcia, które często są używane zamiennie. Ale czy na pewno jest to poprawne? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się obu pojęciom i zastanowimy się, kiedy i czy w ogóle można używać ich zamiennie. Przyjrzymy się im też oddzielnie, analizując co dokładnie wchodzi w ich skład. Na koniec powiemy, jakie jest praktyczne znaczenie tych różnic dla potencjalnego klienta badacza rynku.

W naszych artykułach często posługujemy się terminami “badania rynku” i “analiza rynku” zamiennie. Jest tak dlatego, że w mowie potocznej zdecydowana większość zainteresowanych zgadza się, że rozróżnianie między nimi zwykle nie ma większego sensu. W wynikach wyszukiwania Google, użytkownicy także posługują się nimi zamiennie, co częściowo wymusza taką a nie inną komunikację w internecie. Jednak gdy przechodzimy do mowa profesjonalnej, okazuje się, że badania i analizy rynku to terminy jak najbardziej odrębne.

Badanie rynku a analiza rynku – różnice

Badania rynku to termin szerszy. Odnosi się do wszystkich czynności związanych z gromadzeniem i analizowaniem informacji związanych ze zjawiskami i procesami na rynku. Można powiedzieć, że jest to pojęcie ogólne, które odnosi się do całości zadań badacza rynku. Czym w takim razie jest analiza rynku?

Otóż, jest to jeden z dwóch obszarów, obok prognozowania, jakim może zajmować się badacz rynku, gdy podzielimy jego zadania według horyzontu czasowego. Według tego podziału, prognozowania dotyczy przewidywania trendów i przyszłej sytuacji, a analiza rynku – poznawania przeszłych i teraźniejszych zjawisk.

Czym jest analiza rynku?

Można więc powiedzieć, że wszystkie działania wchodzące w skład badań rynku, które nie dotyczą przyszłych zjawisk i procesów rynkowych, są częścią analizy rynku. Warto tutaj zaznaczyć, że wiele konkretnych badań rynku nie zawiera prognozowania. W przypadku takich opracowań, badania rynku i analiza rynku ponownie będą pojęcia zbieżnymi.

Co wchodzi w skład badań rynku?

Horyzont czasowy nie jest jedynym, według którego można dokonać podziału badań rynku. Jeśli dokonany go według metodyki zbierania danych, będziemy mogli mówić o badaniach ilościowych i jakościowych. A jeśli według typu analizowanych danych, będziemy mieli do czynienia z badaniami pierwotnymi (wytwarzającymi nowe dane) i wtórnymi (korzystającymi z istniejących danych). Jest znacznie więcej takich potencjalnych podziałów, według których można charakteryzować badania rynku. Zachęcamy do dalszego researchu w tym zakresie.

A jeśli interesują cię konkretne badania rynku, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z agencją zajmującą się takimi badaniami. Tu warto wziąć pod uwagę geograficzną lokalizacją wykonawcy – im bliżej twojej siedziby, tym łatwiej będzie współpracować w relacjach towarzyskich i wymieniać się informacjami oraz wiedzą, co będzie mieć duży wpływ na jakość końcowego badania. W przypadku firm z Małopolski, zachęcamy do zapoznania się z portfolio agencji pochodzących z Krakowa.

marketing internetowy
Call Now Button