Reklama dla biznesu

O sukcesie biznesu często przesądza odpowiednia reklama. Zaniedbanie medialnego aspektu firmy może skutkować niepowodzeniem w realizacji założonych celów marketingowych, znacznym osłabieniem wizerunku, a nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Inwestycja w profesjonalną i dopasowaną indywidualnie do firmy reklamę to doskonałe rozwiązanie dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy, któremu zależy na rozwoju swojej działalności i odniesieniu sukcesu w branży.

Zadanie agencji i domów mediowych

Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez domy i agencje mediowe jest tzw. planowanie mediów, czyli zespół działań wdrażanych w celu optymalizacji emisji reklam. W przypadku zaś, gdy firma zleca tę usługę agencji mediowej, planowanie będzie polegało na stworzeniu dla tej firmy dopasowanej do jej profilu kampanii reklamowej z wykorzystaniem zoptymalizowanej ilości środków. Optymalizacja oznacza tu proporcjonalny nakład finansowy na akcję marketingową ściśle dopasowaną do konkretnej firmy. Agencje zajmujące się wzmacnianiem wizerunku przedsiębiorstw oraz poprawą ich wydajności dokonują szczegółowego planowania mediów z uwzględnieniem najważniejszych parametrów firmy. W procesie planowania bierze się pod uwagę m.in.: branżę, zakres działań firmy, dostępne środki, charakterystyczny produkt, a także wiele innych czynników decydujących o kształcie planu marketingowego dla danego rodzaju przedsiębiorstwa.

ABC planowania mediów

Znaczącą rolę odgrywa rynek mediów, na którym ma zaistnieć konkretna firma. W celu stworzenia dla niej efektywnej kampanii reklamowej brane są pod uwagę liczne czynniki charakterystyczne dla rynku mediów. Punkt wyjścia to analiza mediów – wyniki różnią się w zależności od tego, które z nich będą wzięte pod uwagę, z uwzględnieniem zasięgu, poziomu konsumpcji itd. W przypadku blogów i pozostałych stron internetowych uwzględnia się np. ilość wyświetleń. Następnie wykonuje się analizę konkurencji danej firmy, głównie pod kątem stosowanej przez tę konkurencję strategii wizerunkowej. Kolejnym krokiem jest określenie grupy docelowej oraz jej badanie (m.in. poprzez sondaże), jak również analiza rynku, na którym działa firma. Przejście tych etapów – określanych też jako briefing – umożliwia opracowanie skutecznego planu mediowego oraz jego wdrożenie (zakup mediów), a w dalszej kolejności także dokonanie analiz poziomu efektywności zrealizowanej strategii („post-buy”).

Gdzie zamówić mediaplan?

Dom mediowy, podobnie jak i agencja, dokonuje planowania i zakupu mediów zagranicznych oraz lokalnych, a ponadto realizuje zamówienia dla dowolnych klientów, także tych spoza rodzimych agencji reklamowych. Co więcej, domy mediowe negocjują ceny z dostawcami czasu i przestrzeni reklamowej, a także oferują zleceniodawcom szereg bardziej specjalistycznych usług, jak np. badania konsumenckie. Mogą także przeprowadzać niezbędne szkolenia pracownicze dla personelu działu reklamy danej firmy. Agencje natomiast zajmują się nieco szerzej identyfikacją wizualną przedsiębiorstwa oraz kompleksową obsługą graficzną, np. tworzeniem i rozpowszechnianiem logo. Istnieją agencje mediowe sieciowe i niesieciowe, które korzystają z różnego rodzaju mediów, tradycyjnych (prasa) oraz najnowszych (sieć). Przykładem kampanii reklamowej dla firmy realizowanej przez agencję lub dom mediowy jest: emisja spotu marketingowego w stacji radiowej, wykorzystanie billboardów prezentujących produkt firmy czy ogłoszenie prasowe. Coraz częściej wykorzystuje się także outdoor i działania niestandardowe, np. rozdawanie wlepek czy graffiti okolicznościowe.

Media a znaczenie firmy

Jak podkreślają specjaliści, żadna firma nie działa w próżni – musi więc zadbać o odpowiedni wizerunek i rozgłos. Dzięki kampanii przedsiębiorstwo może stać się atrakcyjne dla klientów oraz zwiększyć swoje obroty. Reklama to gwarancja prawidłowego rozwoju firmy. Warto więc zlecić przygotowanie skutecznego mediaplanu profesjonalistom z agencji i domów mediowych.

 

Zobacz też: Jak stworzyć radiowy spot reklamowy.

marketing internetowy
Call Now Button