Outsourcing marketingowy Korzystny dla biznesu

Outsourcing jest działaniem polegającym na wydzieleniu jednej z funkcji realizowanych przez przedsiębiorstwo na zewnątrz, do innej firmy czy usługodawcy indywidualnego. Może on dotyczyć między innymi wszelkich zadań marketingowych. Jakie korzyści z tytułu oddelegowania ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa działalności marketingowej może odnieść firma?

Kiedy firmy korzystają z outsourcingu?

Outsourcing jest korzystny zawsze wtedy, gdy usługi niezbędne do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa będą bardziej efektywnie realizowane przez inny podmiot niż przez pracowników własnej firmy. Jeśli z takiego działania wynikają wymierne korzyści finansowe, przedsiębiorca powinien bez wahania podjąć decyzję o oddelegowaniu niektórych funkcji swojej firmy na zewnątrz.

– Outsourcing znajduje zastosowanie w przypadku usług księgowych, prawniczych, rekrutacyjnych czy ochroniarskich. Nowością jest zaś outsourcing marketingowy onlinemówi Remigiusz Zagórski z agencji marketingowej ZdalnyMarketing.pl.

Outsourcing marketingu dla mikro, małych i średnich firm

Z możliwości oddania w ręce wyspecjalizowanej agencji marketingowej działalności promocyjnej i reklamowej korzystają głównie mikro, małe i średnie firmy, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na stworzenie własnego działu marketingu lub zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika.

– W praktyce dyskontowy outsourcing marketingu wygląda w ten sposób, że taki dział marketingu firma posiada, ale poza własną organizacją. To przynosi jej wymierne korzyści – ogranicza konieczne do poniesienia koszty zatrudniania pracownika. Dyskontowy znaczy wystarczający, tani i skuteczny tak jak w Biedronce czy Netto, które oferują podstawowe produkty w dobrych cenach – wyjaśnia Zagórski.

Outsourcing marketingowy online może być realizowany poprzez pełną integrację lub za pośrednictwem realizacji wybranych zadań i zleceń, zgodnie z potrzebami promocyjnymi firmy.

– Przy pełnej integracji współpraca jest ścisła – dotyczy tworzenia i realizacji kompleksowej strategii marketingowej. W takiej sytuacji do obsługi firmy zewnętrznej deleguje się pracownika lub zespół, który bierze odpowiedzialność za wszystkie dokonywane działania oraz sprawną komunikację na rzecz firmy Klienta. Inną formą współpracy jest zlecanie konkretnych zadań – np. opracowania kampanii promocyjnej, wykonanie identyfikacji wizualnej, projekt ulotki, plakatu, roll-upa, stworzenie i pozycjonowanie serwisu WWW, prowadzenia strony internetowej czy działania z zakresu Marketing Public Relations. – dodaje Zagórski.

Korzyści wynikające z outsourcingu marketingu

Główną korzyścią jaką czerpią przedsiębiorcy korzystający z outsourcingu marketingu online są oszczędności ekonomiczne. Rezygnacja z utrzymywania działu marketingu w strukturach firmy pozwala na wypracowanie niebagatelnych oszczędności.

  • Przedsiębiorca nie musi ponosić stałych kosztów zatrudniania pracowników i inwestycji w zasoby ludzkie, w postaci bieżących szkoleń i kursów
  • Likwidowany jest problem zakupu i modernizacji sprzętu oraz oprogramowania
  • Firma może osiągać zadowalające efekty marketingowe bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych i skoncentrować się na trzonie swojej podstawowej działalności, wypracowując pewne przewagi konkurencyjne.
  • Rezygnacja z utrzymywania działu marketingu wewnątrz firmy i podjęcie jednoczesnej współpracy z firmą realizującą outsourcing marketingu online ZdalnyMarketing.pl powoduje, że koszt samej usługi marketingowej staje się całkowitym kosztem tego zakresu działań.
  • Płaci się tylko za usługę, a nie za zatrudnianie pracowników, utrzymywanie infrastruktury technicznej i inwestycje w nowoczesny sprzęt lub kursy dla podwładnych.

Zaletą outsourcingu marketingowego dla firm jest pozyskanie do pracy specjalistów, bez potrzeby ich zatrudniania i konieczności płacenia adekwatnej do ich kompetencji pensji.

Pracownicy marketingu spoza przedsiębiorstwa wnoszą swoisty powiew świeżości do jego struktur i mogą z zupełnie innej perspektywy podejść do promocji i reklamy działalności firmy, którą obsługują. Usługa pozwala na elastyczne zaangażowanie do pracy doświadczonych ekspertów ds. marketingu. Specjaliści zaplanują, zrealizują i skontrolują działania marketingowe, wizerunkowe i promocyjne dla firmy korzystającej z outsourcingu marketingowego.

Popularność outsourcingu marketingowego

– Obiektywnie, nie wszystkie firmy stać na zatrudnienie specjalisty ds. marketingu na etacie, dlatego mogą one zlecić usługi marketingowe firmie oferującej outsourcing marketingu online takiej jak ZdalnyMarketing.pl. Usługa taka pozwala na elastyczność zatrudnienia i zwiększenie skuteczności oraz efektywności wydatków marketingowych. – wyjaśnia Remigiusz Zagórski.

Korzystanie z outsourcingu marketingowego w Polsce jest usługą nową, ale innowacyjne w skali polskiego rynku rozwiązanie jest bardzo popularne na Zachodzie, szczególnie w Wielkiej Brytanii.

– To prawda. Naszymi klientami są także firmy polonijne na Wyspach Brytyjskich, które szukają oszczędności w planowaniu marketingowym, działaniach marketingowych, promocyjnych i reklamowych. Koszty projektu, druku są tańsze w Polsce niż w UK dlatego polscy przedsiębiorcy wolą wybrać usługi marketingu online oferowane przez ZdalnyMarketing.pl. – potwierdza Remigiusz Zagórski.

ZOBACZ: Cena zdalnego marketingu online

marketing internetowy
Call Now Button