Etapy analizy finansowej

kalkulator fotoAnaliza finansowa - naprawdę warto o niej pomyśleć.
Bez wątpienia badanie obecnej sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie. Jeśli decydujemy się na analizę fundamentalną firmy, musimy uwzględnić analizę finansową. Składa się ona z kilku etapów.

Z jakich etapów składa się analiza finansowa?

Analiza finansowa to złożony proces, dlatego, aby zrozumieć go w pełni, warto podzielić go na kilka etapów. Pierwszym z nich jest analiza wstępna. Później przechodzimy do analizy sytuacji majątkowej, rentowności, płynności finansowej, zadłużenia, efektywności, obrotowości, aktywności, aż po analizę wskaźników rynkowych. Proces ten jest skomplikowany szczególnie dla przedsiębiorców, którzy dopiero od niedawna prowadzą własny biznes, dlatego najlepiej przygotowanie analizy finansowej zlecić specjalistom.

Po co przeprowadza się analizę finansową?

Obecnie analiza finansowa to już nie tylko analiza sprawozdań finansowych. Skupia się na objaśnieniu czynników, które mają wpływ na pogorszenie lub poprawę wyników danej firmy. To po prostu część analizy ekonomicznej, której celem jest ocena efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego sytuacji finansowej i majątkowej. Sama efektywność i sytuacja finansowa mają ze sobą ścisły związek. Wysoka efektywność prowadzi do dobrej sytuacji finansowej firmy i odwrotnie.

Coraz więcej firm decyduje się na zlecenie analizy finansowej specjalistom. I słusznie. Dzięki interpretacji wartości, które są zawarte w sprawozdaniu finansowym, można wyjaśnić konkretne problemy, które mają wpływ na efektywność działalności firmy oraz na jej sytuację finansową. Profesjonalnie wykonana analiza finansowa odnosi się do szeroko pojętej finansowej strony działalności przedsiębiorstwa na rynku oraz do wszelkich zagadnień, które towarzyszą tej sytuacji.

Czy warto przeprowadzić analizę finansową?

Dzięki kontroli odnoszącej się do mechanizmów, które zapewniają profesjonalnie prowadzonej działalności funkcjonowanie na rynku oraz stały rozwój, dana firma może odnieść sukces. Analiza finansowa przede wszystkim pozwala na wykrycie problemów, które powstają podczas funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co więcej, odpowiednio je nazywa i pozwala ograniczyć ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę.

Finansowa analiza jest ogromnym źródłem informacji dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki niej możemy zbadać poszczególne zakresy firmy oraz określić ich faktyczny stan. Jeśli będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest rentowność, płynność finansowa czy zadłużenie firmy, będziemy w stanie podejmować bardziej przemyślane decyzje strategiczne. W ten sposób otwieramy sobie drogę do optymalizacji procesów i zwiększania dochodów. Nie da się dobrze zarządzać firmą, jeśli nie wiemy, jaki jest jej stan. Również inwestorzy czerpią z informacji, które są zawarte w analizach finansowych. Mogą wtedy ocenić efektywność gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. Informacja o wypłacalności przydaje się instytucjom kredytującym. Na tej podstawie określają, czy udzielą pożyczki danemu przedsiębiorstwu.

Artykuł powstał we współpracy z eanaliza.pl/analiza-finansowa

marketing internetowy
Call Now Button